tibb

سماق گیاهی کلیدی در درمان بیماری ها

به نام خدا 

سماق 

طبیعت

سرد و خشک در دوم 


خواص و افعال

رادع (منع و بازداشتن ماده برای نزول عضو)

قابض (به معنی کیرنده و جمع کننده است‏ )

رافع صفرا و مانع ریختن صفرا به معده و امعاء 


مضرات 

معده و جگر بارد (سرد)


مصلحات

مصطکى و انیسون و طبخ آن با بادنجان‏ 


یک گیاه و هزار فایده سماق همانطور که می بینید سه نکته کلیدی داره 

اول قابض دوم رادع سوم منع ریختن صفرا میکند 

من با این چند تا خاصیت دنیای کار می کنم 

البته اگر سری به کتاب های اصیل طبی مانند

مخزن الادویه و تحفه حکیم مومن ومفردات قانون در طب ودیگر کتاب بزرگان بزنید این بزرگان هم کلی کار انجام می دادند 


اول قابض 

موی سر بعضی افراد منجله بعضی خانم ها ریشه ضعیفی داره جوشانده سماق بر سر بریزند


در عفونت های دندان و گلو می دهم تا عفونت و عامل غریبه را جمع کند 


در اسهالی گرم جمع کننده خوبی است 


در زخم های پوستی جوشانده سماق معجزه می کنه 


دوم رادع 

در ترکیب با انیسون و سماق برای معده های سودایی  کاربرد خوبی دارد

در گرمی کبد استفاده ویژه دارد


اگر همراه با مصرف شود لطیف کننده غذا می شود


سوم منع ریختن صفرا می شود 

در تست ازمایشگاهی در طب سنتی  در برخی از بیمارها از جمله گوارش در برخی موارد همراه سوزش است ؛ ایا از صفرا است می توان از سماق استفاده کرد 


یکی دارو های بیماری دولاب کلیوی (دیابطیس) است 


+نکته کلیدی سماق به دلیل مزه ترش ان بعد از مصرف حتما فرد نیم ساعتی استراحت کند 


برگرفته شده از 

مخزن الادویه حکیم عقیلی خراسانی

تحفه حکیم مومن 

دارونامه طوبا اقای اسماعیل ناظم 

و تجربیات خودم

مجربات

 

به نام خدا


به فرموده حکیم جرجانی مجربات به معنی آن است که عقل بواسطه ٔ مشاهده های مکرر درباره ٔ آن حکمی قاطع صادر کند


مانند اینکه گوییم «نوشیدن سقمونیاصفرا را نرم و روان می سازد» و این حکم حاصل نشده است


مگر از راه مشاهدات بسیار.


ناظم الاطبا نیز فرموده است چیزهای آزموده و تجربه شده


در ادامه مطلب چند نسخه از مجربات که کاربرد بسیاری در چندین بیماری دارد را معرفی می کنم


1)نسخه پاکسازی  کبد(کبدچرب)


2) باز کننده عقب افتادگی عادت بانوان  


3) باز کننده عقب افتادگی عادت بانوان  نسخه دوم


4) باز کننده عقب افتادگی عادت بانوان نسخه سوم


5)زخم دیابتی؛بندآوردن اسهال و...   


طب ایرانی راهی به سوی افق های تازه
نویسندگان
پیوندهای روزانه
Designed By Erfan Powered by Bayan