tibb

بهترین روش درمان سخت ادراری در جهان

به نام خدا


داروی مجرب طحال و عسر البول 


✔️ ریشه های باریک شلغم در بیماری های طحال و عسر بول از داروهای مجرب به حساب می آید.

        

✔️ برای این منظور باید ریشه های باریک شلغم را ریز کنید و با عسل مخلوط کنند و استفاده کنید .


✔️ تحفه حکیم مؤمن              

      

........

پ.ن 

عسر البول : سخت امدن ادرار 


 مجربات

 

به نام خدا


به فرموده حکیم جرجانی مجربات به معنی آن است که عقل بواسطه ٔ مشاهده های مکرر درباره ٔ آن حکمی قاطع صادر کند


مانند اینکه گوییم «نوشیدن سقمونیاصفرا را نرم و روان می سازد» و این حکم حاصل نشده است


مگر از راه مشاهدات بسیار.


ناظم الاطبا نیز فرموده است چیزهای آزموده و تجربه شده


در ادامه مطلب چند نسخه از مجربات که کاربرد بسیاری در چندین بیماری دارد را معرفی می کنم


1)نسخه پاکسازی  کبد(کبدچرب)


2) باز کننده عقب افتادگی عادت بانوان  


3) باز کننده عقب افتادگی عادت بانوان  نسخه دوم


4) باز کننده عقب افتادگی عادت بانوان نسخه سوم


5)زخم دیابتی؛بندآوردن اسهال و...   


طب ایرانی راهی به سوی افق های تازه
نویسندگان
پیوندهای روزانه
Designed By Erfan Powered by Bayan