tibb

مجربات

 

به نام خدا


به فرموده حکیم جرجانی مجربات به معنی آن است که عقل بواسطه ٔ مشاهده های مکرر درباره ٔ آن حکمی قاطع صادر کند


مانند اینکه گوییم «نوشیدن سقمونیاصفرا را نرم و روان می سازد» و این حکم حاصل نشده است


مگر از راه مشاهدات بسیار.


ناظم الاطبا نیز فرموده است چیزهای آزموده و تجربه شده


در ادامه مطلب چند نسخه از مجربات که کاربرد بسیاری در چندین بیماری دارد را معرفی می کنم


1)نسخه پاکسازی  کبد(کبدچرب)


2) باز کننده عقب افتادگی عادت بانوان  


3) باز کننده عقب افتادگی عادت بانوان  نسخه دوم


4) باز کننده عقب افتادگی عادت بانوان نسخه سوم


5)زخم دیابتی؛بندآوردن اسهال و...   


طب ایرانی راهی به سوی افق های تازه
نویسندگان
پیوندهای روزانه
Designed By Erfan Powered by Bayan